Generalforsamling 2020 afholdt med god debat om klubbens fremtid

Kategorier

Med cirka et halvt års forsinkelse blev sidste sæsons generalforsamling omsider afholdt. Lars Wisler bød som formand velkommen til generalforsamlingen, der i medfør af dagsordenens første punkt valgte Knud Mogensen som dirigent. Under Knud Mogensen kyndige dirigentskab blev generalforsamlingen afholdt i god ro og orden.

Lars Wisler kom i sin beretning ind på gode men også nødvendige tanker om klubbens fremtid, ledsaget af en opfordring til at forsøge at gentænke og genopfinde klubben således den passer bedre til sin samtid og nuværende situation. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Det samme gjaldt det reviderede regnskab som blev fremlagt af kasserer Olaf Nielsen.

I fraværet af indkomne forslag fortsatte generalforsamlingen til punktet valg hvor formand Lars Wisler og sekretær Jonas Sandberg var på valg. De modtog begge genvalg og blev følgelig valgt.

Fremme ved dagsordenens sidste punkt, eventuelt, blev der taget hul på den gode diskussion om klubbens fremtid anno 2020 som formanden lagde op til i sin beretning. Olaf Nielsen lancerede et rigtigt spændende forslag om at strukturere aktivitetsplanen således der er turneringsskak hver anden onsdag samt skaklig læring de onsdage hvor der ikke er turneringsskak på programmet. Forslaget nød god opbakning blandt de fremmødte der ikke bifaldt tankerne om at stede klubben til hvile. Den skaklige læring kunne eksempelvis bestå af små turneringer med en bestemt åbning som tema, eller gennemgange af slutspilstemaer.

Det er bestyrelsens håb at denne gode snak kan fortsætte i den kommende tid og, med tilstrækkelig opbakning, kan føre til iværksættelse af tiltag til glæde for klubben og fællesskabet omkring denne.

Aftenen blev afsluttet med kaffe, kage, overrækkelse af præmier samt en lille 10-minutters turnering. Olaf Nielsen og Lars Wisler sluttede begge på 2 points, et point foran Knud Mogensen og Jonas Sandberg der begge hentede et enkelt point.

Skriv et svar