Formandens beretning 2020

Kategorier

Endnu en gang er vi nået til den tid på året hvor vi sammen skal vende et blad i klubbens historiebog. Vi skulle egentlig have gjort det i foråret, men pandemien forårsaget af den nye coronavirus ville det anderledes hvorfor det først sker nu, et halvt år senere.

Nu har vi omsider fået udført de sidste træk i 2019-2020 sæsonen som vi hermed kan sætte punktum for efter at have afsluttet den del af aktivitetsplanen der stadig udestod da Danmark blev lukket ned den 11. marts og sæsonen dermed brat blev afbrudt.

Nu står den nye sæson, lettere forsinket, klar til at tage mod os. Det er ikke blot tid til at tage hul på en ny sæson. Det er også tid til at reflektere over den skillevej som vores kære klub har stået ved i en årrække. Vi bliver færre og færre medlemmer. Midt i denne udvikling har vi dog også fra tid til anden kunne byde et antal nye medlemmer velkommen – og siden sige farvel til igen efter en tid, f.eks. når uddannelse i større byer trækker.

Ved starten af sæsonen var omfanget af afgangen af medlemmer dog ekstraordinær idet 5 bærende kræfter valgte at forlade klubben af forskellige personlige grunde, herunder den tidligere kasserer samt dennes afløser. Derudover gør et stigende antal udsatte partier det ikke lettere at afvikle turneringerne i klubregi. Senest er den triste tendens blevet understreget af at det i indeværende sæson ikke var muligt at stille et hold til holdturneringen. Dette er første gang i de efterhånden 30 år undertegnede har været medlem af skakklubben.

Vejen foran os deler sig i to, og vi skal sammen foretage et valg.

Vælger vi den ene vej lægger vi kongen ned, skriver de allersidste linjer i klubbens historie og steder klubben til hvile.

Vælger vi den anden vej forbliver kongen stående oprejst på brættet og vi fortsætter. Nok ikke på samme måde som hidtil da den seneste tid med al tydelighed har vist at den nuværende kurs ikke er den helt rigtige for klubben og vores fællesskab. Vælger vi at fortsætte ad denne vej, som kan vise sig at være ganske spændende, skal det være med udgangspunkt i spørgsmålet om hvorvidt man kan drive en skakklub anno 2020 som en skakklub anno 1990. Klubben skal gentænkes og genopfindes således den passer til det samfund som nu er en del af klubbens omgivelser. Hvad der engang var det rigtige at gøre er ikke nødvendigvis stadig det rigtige at gøre. Denne interessante vej kan ikke betrædes alene, den kræver at vi gør det i fællesskab.

Vi står således overfor et for skakklubben stort, betydningsfuldt og afgørende valg. Ansvaret for at træffe dette valg påhviler os tilbageværende medlemmer.

Som jeres formand igennem nu 18 år er det mit håb at vi i den kommende tid, når lejligheden byder sig, i fællesskab kan snakke om hvilken vej vi skal vælge samt hvordan den valgte vej skal betrædes.

Lad os tage et lille tilbageblik på den forgange sæson.

Starten blev desværre lidt omstændelig da den bebudede ekstraordinære generalforsamling ikke kunne afholdes som planlagt grundet den pludselige  udskiftning på kassererposten med en efterfølgende og besværlig proces med at genetablere adgangen til skakklubbens konto i Sparekassen. Onsdag d. 5. februar blev den ekstraordinære generalforsamling endelig afholdt og regnskabet fra 2018-2019 sæsonen godkendt. Tillige blev bestyrelsen skåret ned fra 4 til 3 personer for at tilpasse denne til den nuværende situation i klubben.

I weekenden d. 14. til d. 16. februar deltog Lars Wisler i et FIDE dommerkursus i Fredericia. Den afsluttende teoretiske prøve blev bestået. Efter 3 praktiske prøver ved koordinerede turneringer, som ikke er aflagt endnu grundet pandemien, kan Lars Wisler kalde sig Fide Arbiter (FA).

Klubmesterskabet i skak blev vundet af Olaf Nielsen med 11 point, et halvt point foran Lars Wisler. Dragos George Septilici og tilbagevendte Knud Mogensen delte 3. og 4. pladsen med 8 point hver.

Klubmesterskabet i lynskak, der blev spillet af blot 3 medlemmer, blev vundet af Lars Wisler med 6 point, på andenpladsen fulgte Olaf Nielsen med 5 point og Jonas Sandberg sluttede med 1 point på tredjepladsen.

I Sydjysk Hovedkreds’ holdturnering deltog klubben i 4-mandsrække 3 (Vest) hvor holdet sluttede på fjerdepladsen med 8,5 brætpoint og 5 matchpoint, 7,5 og 5 points efter suveræne Jerne Skakklub 1 og 2 på første- og andenpladsen.

Til slut vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse for et godt samarbejde i årets løb samt jer medlemmer for endnu en god sæson!Og til allersidst udtrykke et ønske om en ny, god sæson som vi indleder næste onsdag med klubmesterskabet i hurtigskak. Samt at vi sammen kan få en god snak om hvilken fremtid vi ønsker for vores kære gamle skakklub.

Skriv et svar