Nye retningslinjer for afbud

Kategorier

Der er fastlagt nye bestemmelser for afbud.

For at få flest spillere i gang på en klubaften er partierne i den enkelte runde ofte blevet bestemt ud fra fremmødet til den pågældende klubaften. Der har således været lavet afvigelser fra den oprindelige rundelægning, hvilket undervejs har givet lidt mudrede turneringsforløb samt givet anledning til mindre irritation for enkelte medlemmer.

For at undgå dette er det besluttet at man ved afbud sender en SMS til Flemming Ormstrup senest søndag. Han vil da tilrette rundelægningen således denne er klar på hjemmesiden om mandagen. Bliver man syg efter denne frist melder man afbud til Flemming Ormstrup samt til den tildelte modstander. Den der melder afbud har ansvaret for at afvikle det udsatte parti som bør tilstræbet afviklet på førstkommende klubaften afsat til dette formål.

Skriv et svar