Den nye sæson er indledt i selskab med et muligt nyt medlem

Kategorier

De allerførste træk i den nye 2017-2018 sæson er trukket. Det skete under hyggelige rammer tilsat gensynsglæde og i selskab med et muligt nyt medlem.

Inden brikkerne tog over skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med to punkter på dagsordenen. Første punkt var fremlæggelse af et revideret regnskab som følge af kassererens sygdom under sidste sæsons afsluttende ordinære generalforsamling. Andet punkt var nyvalg af en suppleant til bestyrelsen.

Æresmedlem Hans Gregersen blev betroet at dirigere generalforsamlingen. Flemming Ormstrup fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et underskud primært affødt at større omkostninger til annoncering i sidste sæson. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Erik Lolk de Liffiac blev enstemmigt valgt som ny bestyrelsessuppleant.

Under punktet eventuelt orienterede formanden om sommerens istandsættelse af Mødestedet og løftede sløret for skakklubbens nye hjemmeside.

Skriv et svar