Grindsted Skakklub fortsætter nedlukningen lidt endnu

Kategorier

Trods den brede genåbning i samfundet fortsættes nedlukningen af skakklubben lidt endnu. Dette skyldes både tidens voldsomme smittetal og -procenter samt at det under afvikling af partierne er vanskeligt at beskytte sig mod smitte da man som bekendt sidder overfor hinanden med ansigterne vendt mod hinanden. Dertil kommer at der blandt medlemmerne kan være nogen der føler sig sårbar eller bekymret, og der skal ikke mange afbud til før det kan mærkes blandt de tilstedeværende.

Som følge af den seneste tids midlertidige nedlukning af skakklubben vil der være en rabat på kontingentet. Kassereren vil melde mere ud om dette så snart klubben genåbner på tryg og forsvarlig vis.

Den foreløbige plan er at årets første klubaften er onsdag d. 16. februar kl. 18:30 på Mødestedet.

Skriv et svar