Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Kategorier

Onsdag aften d. 5. februar blev klubaftenen indledt med en ekstraordinær generalforsamling med 3 hovedpunkter på dagsordenen: Godkendelse af regnskabet fra 2018-2019 sæsonen, vedtagelse af ændringer til klubbens love for at præcisere hvem der har adgang til skakklubbens økonomi samt valg af en ny bestyrelse efter de uheldige og sammenfaldende afgange efter sidste sæson.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af revisor Olaf Nielsen og godkendt efter en kort debat. De foreslåede ændringer til klubbens love med henblik på at sikre at både formanden og kassereren har adgang til klubbens økonomiske konti efter nye krav fra pengeinstitutterne blev vedtaget. Derudover blev bestyrelsen skåret ned fra 4 til 3 medlemmer og valgene til henholdsvis suppleant og revisor blev præciseret til at én af hver skulle vælges. Endelig blev bestemmelsen om hvem klubbens midler i tilfælde af ophør opdateret således at disse nu tilfalder Sydjysk Hovedkreds.

Olaf Nielsen blev valgt som ny kasserer efter Flemming Ormstrup og Jonas Sandberg blev valgt som ny sekretær efter Lars Krogh. Posten som næstformand er blevet nedlagt.

Efter en veloverstået ekstraordinær generalforsamling overtog brikkerne scenen til 7. runde i klubmesterskabet i skak.

Skriv et svar